Textile Society of America 2014 Los Angeles

September 2014


Meisen Kimono Exhibition, LACMA